สถิตการเยี่ยมชม
select a style
Link ที่หน้าสนใจ

โรงเรียนวรานีกูล

สทศ.

กยศ.

กรมการจัดหางาน


Welcome To The Bee school

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวชิราลัย
alt text 1 alt text 2 alt text 2

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
เด็กเก่งประจำวชิราลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนวชิราลัย
นางสาวพรรณราย หลังโหน
คว้าแชมป์การแข่งขัน จีเอช แบงค์ เทควันโด ยุวชน เยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนวชิราลัย
นางสาวพรรณราย หลังโหน
ที่ได้รับในเหรียญ เงิน
ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนวชิราลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน การแข่งขันเทควันโด “โฮวันโดเกมส์” ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงยิมส์ 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร

ได้รับเหรีญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ นวพร พรหมวงศ์ (ได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง )ด.ญ. นันทิยาพร ไชยวงศ์ ด.ญ.ณัฐชยา สีแดง ด.ช. ศรัญย์ กาณจนาพิทักษ์ เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ช. เศรษฐ์ พรหมศาสตร์ ด.ช. คริสมาส โดษฐ์เพชร์ และเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช. องครักษ์ จันเดียว ด.ช. ภณชนก ฟองใจหวาน ด.ญ. ร้อยตะวัน ใบผ่อง

ขอแสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนวชิราลัย ในการแข่งขัน KFC SEVEN SHOOT 2012 ครั้งที่ 4 ณ สนามไนท์เพลง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 2 ทีม ได้แก่ ทีม วชิราลัย A ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนสาขาโลตัสคำเที่ยง เชียงใหม่ และ ทีมวชิราลัย B ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนสาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ และทั้งสองทีมได้เป็นตัวแทนสาขาในการแข่งขันในรอบต่อไป ที่จังหวัด พิษณุโลก ในวันที่ 18-19 สิงหาคมนี้

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปรียามาศ ศรีธิวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง ภายใต้ชื่อโครงการ "ธนชาตริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

การแข่งขันทางวิชาการ   วันที่ 1 มิถุนายน 2555  คณะครูสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Math Day ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รางวัลดังนี้

ด.ญ.สุปรียา  ใจมาก 
นักเรียนชั้น  ม.3/3

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการแข่งขัน  A-Math
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

น.ส.ลลิตตา   ปินทิโย
นักเรียนชั้น  ม.6/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1

ในการแข่งขัน Sudoku(ซูโดกุ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ด.ช.ฑีรภัทร  คงฤษธิ์ 
นักเรียนชั้น  ป.6/2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 
ในการแข่งขัน
A-Math 
ระดับประถมศึกษา

 

   
เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย

OPOP

          OPOP (One Person One Product) หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ
เป็นสิ่งที่วชิราลัยของพวกเราภาคภูมิใจ ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไร
(อ่านต่อ...)

อ่านทั้งหมด

วีดีโอแนะนำ
 


ดาวน์โหลดใบสมัคร