กิจกรรมพิธีไหว้ครูและการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี2556