ยินดีต้อนรับเข้าสู่..ระบบงานทะเบียนโรงเรียนวชิราลัย

   
Username :
password :

โรงเรียนวชิราลัย www.vachiralai.ac.th
202 หมู่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-423536 โทรสาร 053-423536