สมัครเรียนโรงเรียนวชิราลัย

รับสมัครตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

หวังว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของวชิราลัยของเรานะครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 053-423536

ขอบพระคุณขอรับกระผม